ORTAOKUL REHBERLİK HİZMETLERİ

Rehberlik servisimiz, Türk eğitim sisteminin genel amaçları çerçevesinde öğrencilerimize eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri adı altında; kendilerini gerçekleştirmeleri, eğitim boyunca yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeye gelebilmeleri ve gizil güçlerini en uygun şekilde kullanmalarına fırsat ve imkan vermeye yönelik çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır. Çalışmalarımızın içeriğini okul idaresi-rehberlik servisi-veli ve öğrenci oluşturmaktadır. Aynı zamanda ‘’ Rehberliğin sadece sorunlu öğrencilere verilen destek olmadığını ve bu süreçte;

  • Arkadaş ilişkileri,
  • Ders başarısı,
  • Kendini tanıma,
  • Sınav kaygısı,
  • Stresle başa çıkma,
  • Ders çalışma yöntemleri,
  • Ergenlik dönemi problemleri,
  • Eğitsel ve mesleki konularda hizmet vermek amacındayız.

Kurumumuzca hafta sonu 8. Sınıf öğrencilerimize yönelik deneme sınavı uygulayıp sınav bitiminde sonuçları kendilerine bildirmekteyiz. Çıkan sonuç karnesinde bilmedikleri konular, anlayamadıkları soruları sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşturmak adına etütler düzenlemekteyiz. Haftanın ilk gününde ise Ktt(Konu Tarama Testi) yaparak öğrencilerin ders başarısının değişimini kontrol etmekteyiz. Bu kontroller neticesinde öğrencilere bireysel ders çalışma planları sunarak olumlu gelişmelerini desteklemekteyiz.

YAPILACAK TESTLER
Sınav kaygısı
Başarısızlık nedenleri
Çalışma davranışı
Yaşam pencerem
Aile envanteri
Holland meslek envanteri
Burdon dikkat testi
Teknoloji bağımlılığı ölçeği